44

వీడియో

పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ ఎక్విప్‌మెంట్ రోబోట్ టీప్రెస్సో షాప్

2022 న్యూ అరైవల్ ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ హాట్ సెల్లింగ్ మినీ రోబోట్ కాఫీ కియోస్క్

రోబోట్ బారిస్టా ఎంబెడెడ్ వర్క్‌స్టేషన్

రోబోట్ టీప్రెస్సో దుకాణం

MOCA మినీ రోబోట్ కాఫీ కియోస్క్

2022 న్యూ అరైవల్ ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ హాట్ సెల్లింగ్ మినీ రోబోట్ కాఫీ కియోస్క్

రోబోట్ లాట్టే బరిస్టా

CINOZoEv_G8

రోబోట్ ఐస్ క్రీమ్ మరియు జ్యూస్ కియోస్క్